کارشناس تربیت بدنی: آقای علیرضا مهاجر

شماره تلفن دفتر: 34173557-086(استخر دانشگاه)

 

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی فعالیتهای استخر جهت دانشجویان همکاران و خانواده ها

2. برگزاری مسابقات ورزشی  شنا به مناسبهای مختلف در طی سال ویژه کارکنان و دانشجویان

3. اعزام تیم های شنای کارکنان و دانشجویان به مسابقات

4. -جذب مربی و ناجی جهت کلاسهای آموزشی ، تفریحی در استخر

5. گزارش عملکرد مربیان و ناجیان  وتیم های شنا

  رزومه ورزشی و کاری:

 • سابقه کار در دانشگاه 10 سال
 • سمت: کارشناس ارشد تربیت بدنی
 • سوابق ورزشی:
 • مدرس درجه یک فدراسیون نجات غریق
 • مدرس فدراسیون شنا
 • مربی واتر پلو
 • داور شنا
 • دارای عناوین مختلف قهرمانی در شنا ، واترپلو  در مقاطع سنی نوجوانان تا بزرگسالان استانی و کشور
 • مربی تیم های شنای نوجوانان و جوانان استان مرکزی از سال 1370  تا  1376
 • مربی تیم شنای دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1388  تا 1395
 • مربی تیم کارگران استان مرکزی از سال 1380  تا 1385
 • مربی تیم نجات غریق استان از سال 1378 تا 1391
 • مربی تیم دانشگاه اراک از سال 1390 ادامه دارد
 • دبیر هیأت شنای استان مرکزی طی سالهای 1389 تا 1377
 • رئیس هیأت شنای شهرستان اراک از 1389 تا 1391
 • رئیس هیأت نجات غریق  شهرستان اراک از 1391 تا 1393
 • مسئول کمیته آموزش هیأت نجات غریق استان از 1387 تا 1394
 •  مسئول کمیته فنی شنا در هیأت شنای استان مرکزی از 1390 تا 1393
 • نایب رئیس هیأت شنای استان مرکزی از 1394 تا 1398
 • سرپرست هیأت شنای استان مرکزی از 1398  ادامه دارد