علیرضا مهاجر

کارشناس تربیت بدنی

شماره تلفن: 2621746 - 0863

شرح فعالیت ها:

1.

مسئولیت کلیه امور مربوط به استخر در بخش آقایان و  برنامه ریزی فعالیتهای استخر

2.

برنامه ریزی و اجرای جشنواره های ورزشی با همکاری آقای حاجی آبادی

3.

کارشناس ورزش های آبی در بخش آقایان

4.

سرپرستی تیم های ورزشی در مسابقات

5.

امور مالی استخر

6.

جذب مربی و ناجی جهت کلاسهای آموزشی ، تفریحی در استخر و گزارش عملکرد مربیان و ناجیان  وتیم های شنا

7.

رابط سالن ارزیابی و تندرستی

8.

پیگیری و مسئولیت کلیه قراردادهای مربوط به استخر

9.

برنامه و ریزی و برگزاری ورزش های عمومی به مناسبت های مختلف( صبحگاهی، پیاده روی، کوهروی و...)

10.

سامانه سجاد در بخش آقایان ( ثبت مشخصات دانشجویان فعال و فعالیت های ورزشی شامل مسابقات منطقه ای، جشنواره ها و مناسبت ها))

11.

سامانه تندرستی (ثبت مشخصات دانشجویان ارزیابی شده در سامانه تندرستی)

 

  رزومه ورزشی و کاری:

 • سابقه کار در دانشگاه ۱۰ سال
 • سمت: کارشناس ارشد تربیت بدنی
 • مدرس درجه یک فدراسیون نجات غریق
 • مدرس فدراسیون شنا
 • مربی واتر پلو
 • داور شنا
 • دارای عناوین مختلف قهرمانی در شنا ، واترپلو  در مقاطع سنی نوجوانان تا بزرگسالان استانی و کشور
 • مربی تیم های شنای نوجوانان و جوانان استان مرکزی از سال ۱۳۷۰  تا  ۱۳۷۶
 • مربی تیم شنای دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال ۱۳۸۸  تا ۱۳۹۵
 • مربی تیم کارگران استان مرکزی از سال ۱۳۸۰  تا ۱۳۸۵
 • مربی تیم نجات غریق استان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱
 • مربی تیم دانشگاه اراک از سال ۱۳۹۰ ادامه دارد
 • دبیر هیأت شنای استان مرکزی طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۷۷
 • رئیس هیأت شنای شهرستان اراک از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 • رئیس هیأت نجات غریق  شهرستان اراک از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
 • مسئول کمیته آموزش هیأت نجات غریق استان از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴
 •  مسئول کمیته فنی شنا در هیأت شنای استان مرکزی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
 • نایب رئیس هیأت شنای استان مرکزی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸
 • سرپرست هیأت شنای استان مرکزی از ۱۳۹۸  ادامه دارد