اداره تربیت بدنی  همواره در راستای تامین سلامت و تقویت روحیه شادابی و نشاط دانشجویان و همکاران و اعضائ هیئت علمی اقدام نموده است. برای توسعه کمی و کیفی زیر ساخت ها و امکانات ورزشی در جهت ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان طی بیش از ۲ دهه تلاش صرفا در چارچوب برنامه های مدون امکان پذیر شده است. امید است با تداوم حمایت های همه جانبه مسئولین محترم دانشگاه این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

 

اهداف کلی

هدف کلی، رشد و شکوفایی ابعاد مختلف انسان با پرداختن به فعالیت­های شاد و سلامت بخش ورزشی می­باشد.

 اهداف جزئی

·  نهادینه کردن ورزش در بین اقشار جامعه دانشگاهی.

·  تلاش برای بهبود سلامت، شادابی، اعتماد به نفس و نظم­پذیری در دانشجویان.

·  ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادهای ورزشی دانشجویان به عنوان ورزشکار، داور و مربی در راستای ارتقاء سطح ورزش دانشگاه.

·  ثمربخش نمودن اوقات فراغت دانشجویان از طریق فعالیت­های متنوع ورزشی.

·  ایجاد بستری مناسب به منظور همکاری دانشجویان در اجرای برنامه­ها در جهت تجربه کاری در آینده.

·  ایجاد کارآفرینی در بین دانشجویان از طریق مشارکت (آموزشی، داوری، مسابقات) در اجرای غعالیت­های ورزشی.

·  توسعه اماکن ورزشی.

·  برگزاری کلاس­های آموزشی – ورزشی.

·  توسعه ورزش کارکنان.

·  توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در راستای ارتقاء سطح سلامت دانشگاهیان.

·  تشکیل، حمایت و نظارت بر انجمن­های ورزشی.

·  برگزاری شورای عالی ورزش دانشگاه و اجرای مصوبات.

·  نظارت بر حسن اجرای فعالیت­های ورزشی.

·  جذب نیروهای مرتبط و متخصص.

·  جذب اعتبارات مالی از منابع غیردانشگاهی در جهت طرح­های عمرانی ورزش.

·  استفاده از سیستم مکانیزاسیون جهت انجام فرآیندهای جاری.

·  ایجاد انگیزه بیشتر جهت پرداختن به ورزش از طریق توسعه فعالیت­های مفرح و جدید همگانی.