مدیریت

 دکتر کریم زهره وندیان

تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:32621740-086

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، اداره تربیت بدنی دانشگاه