مرکز تندرستی

در ابتدا و پس از ارائه پیشنهادات و مشورت با مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه، بخشی از مجموعه ورزشی الزهرا که هم از نظر فضای داخلی و هم دسترسی برای دانشجویان پسر و دختر مناسب بود برای تغییر کاربری و تجهیز در نظر گرفته شد. سپس تجهیزات مورد نیاز لازم از قبیل سیستم­های روشنایی و گرمایشی، شبکه اینترنت، سیستم کامل رایانه، چاپگر و نرم افزارهای تندرستی تهیه گردید.

با هزینه در نظر گرفته شده برای این مرکز، وسایل آزمایشگاهی لازم به منظور ارزیابی و پایش تندرستی دانشجویان شامل بادی پاسچر، پدوسکوپ، صفحه شطرنجی، تخته سارجنت و انعطاف پذیری، پله کوئین، ابزار آزمون­های عملکردی (FMS)، تردمیل، دوچرخه ثابت، ترازو، قدسنج، فشارسنج و سایر ملزومات تهیه، خریداری و نصب گردید.

این مرکز با حضور ریاست محترم دانشگاه و هیات همراه در آذرماه 1398 افتتاح گردید. ارزیابان مرکز در کلاس­های آموزشی شرکت کرده و اطلاع رسانی به دانشجویان ورودی 98 از طریق سایت و کانال تلگرامی دانشگاه و اداره تربیت بدنی انجام شد.

تا آخر بهمن ماه 1398 با استقبال زیاد دانشجویان ارزیابی و پایش 300 دانشجوی دختر ورودی 1398 در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا صورت پذیرفت (سهمیه ابلاغی برای دانشگاه اراک در بخش دختران 250 نفر بود).

ایستگاه­های تندرستی شامل ارزیابی­های آنتروپومتری، غربالگری، ساختار قامتی و کف پا، آزمون­های عملکردی و آزمون­های آمادگی جسمانی و آزمون­های قلبی و تنفسی بود.

کارنامه تندرستی دانشجویان با نرم افزار تندرستی ثبت گردید و از طریق سامانه ملی به اداره کل تربیت بدنی وزارت عتف ارسال شد.

این مرکز در نظر دارد نتایج تندرستی دانشجویان را از طریق ایمیل معرفی شده به دانشجویان اعلام کند و برای دانشجویان نیازمند مشاوره، برنامه­ای جهت اصلاح ناهنجاری­ها و بهبود تندرستی آنان توسط متخصصین این مرکز انجام دهد.