نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور هیأت رئیسه محترم دانشگاه اراک در آکادمی کاراته پارس مرکزی

حضور هیأت رئیسه محترم دانشگاه اراک در آکادمی کاراته پارس مرکزی

در روز چهارشنبه مورخ 18 دی ماه ، آقای دکتر حمید ریاست محترم دانشگاه اراک به همراه آقایان دکتر بهرامی معاون محترم امور دانشجویی ، حاج آقا مهدوی نماینده محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری، دکتر زهره وندیان رئیس محترم  اداره تربیت بدنی ، دکتر مستعان مدیر محترم روابط عمومی، دکتر کریمی رئیس محترم دانشکده علوم پایه در جمع ورشکاران رشته کیوکوشین کاراته آکادمی پارس مرکزی ( حاجی آبادی) حضور یافته و باعث دلگرمی و انگیزه بیش از پیش هنرجویان گردیدند، در این مراسم آقای دکتر بهرامی با سخنانی در خصوص اهمیت ورزش و ورزشهای رزمی در اقشار و رده های سنی مختلف جامعه مراسم اهداء کمربند به عده ای از هنرجویان را برگزار نمودند.

در این مراسم آقای دکتر محمد سلیمان نژاد معاون محترم آموزشی دانشگاه موفق به کسب کمربند سیاه دان یک گردیند و به همراه  تعدادی از هنرجویان که درجات بالاتر را اخذ کرده بودند  توسط هیأت رئیسه احکام فدراسیون کاراته کشور و سازمان بین المللی شین ذن کیوکوشین کاراته را دریافت نمودند.

ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت و پیشرفت در درجات بالاتر علمی و ورزشی از زحمات هیأت رئیسه محترم دانشگاه نهایت تشکر و قدردانی را داریم.                      اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک